Om Fengersfors bruk


Fengersfors bruk 

På Fengersfors bruk finns en unik industri­historisk miljö öppen för besök, en nyskapande verk­samhet kring konst och hantverk och ett väx­ande antal kulturföretagare och småskaliga producenter. Det vill vi säkra för framtiden och utveckla vidare! 

//sidan är under uppdatering //