Nyheter och press

Nyheter och press


PRESSMEDDELANDE 2020.12.22

Forskningsmedel för att arbeta med markföroreningar 


Under hösten har Not Quite har beviljats medel från Formas utlysning ”Gestaltad
livsmiljö”, och kommer nu kunna arbeta med det fyraåriga projektet ”Healing Heritage”
tillsammans med forskare och arkitekter.
- En stor utmaning vi haft i processen med Den nya bruksorten är att det finns
föroreningar i marken kring Fengersfors bruk. Nu får vi möjlighet att vända den
utmaningen till en möjlighet, och pröva metoder för att hantera detta konstruktivt. Vi får
också en unik möjlighet att låta konsten ta plats sida vid sida med naturvetenskap och
arkitektur, säger Marcus Haraldsson, verksamhetsledare på Not Quite.
Syftet med projektet är att utveckla innovativa metoder för att ta hand om
markföroreningar med hjälp av växter. Tekniken som kallas fytoremediering kommer att
testas på Fengerfors bruk och är ett sätt att ta hand om miljöföroreningar i marken på
ett sätt som också har potential att utveckla platsen.
Tekniken är ny, men också skonsam vilket gör det möjligt att låta konstnärlig gestaltning
påverka hur växterna odlas och formas, till exempel till parkmiljöer och konstverk.
Tanken är alltså att koppla ihop naturvetenskap och konst för att kunna skapa ett nytt
offentligt rum och skapa både social och miljömässig nytta. Projektet är en del av
processen Den nya bruksorten, där Not Quite driver frågan om brukets framtida
utveckling.


Samarbetsparter: Not Quite (projektägare), Warm in the Winter, RISE och Sustainable Urban Futures (Chalmers).
Finansiär: Formas 
Pågår: 2020-2024
Kontaktperson: Ylva Frid,projektledare. ylva@notquite.se

PRESSBILDER