Innovationsplattform Dalsland

INNOVATIONSKAPACITET PÅ LANDSBYGDEN 

Innovationsplattform Dalsland  

Innovationskapacitet på landsbygden – innovationsplattform Dalsland
Tillsammans med 
Mötesplats Steneby och Resarch institute Sweden (RISE) gör Not Quite en förstudie finansierad av Fyrbodal och RISE, för att undersöka behovet av stärkt innovationskapacitet på landsbygden. Arbetet är tänkt att leda fram till en handlingsplan för Innovationsplattform Dalsland; en kulturdriven utvecklingsnod för innovativa förhållningssätt till landsbygdens utmaningar, med speciellt fokus på Dalsland.

Kontakt: 
Anders Lindgren
anders.lindgren@steneby.se

Marcus Jahnke
marcus.jahnke@chalmers.se