Nyheter


Nyheter 

Nu öppnar vi intresseanmälan för lokaler!

NYHET 2021.02.10

Är du intresserad av att bli andelsägare av lokal, hyresgäst eller investera i projektet? Nu har vi öppnat för intresseanmälan - du hittar den HÄR!

Nästa steg i processen - informationsmöte!

NYHET 2021.01.19 

Välkommen att höra mer om  nästa steg i köpet av bruket! 


Tisdagen den 2 februari klockan 19:00 håller vi ett öppet möte på videlänk. 
 Klicka HÄR för att anmäla dig till mötet. 


 Utifrån de samtal och workshops med verksamma på bruket som hållits under hösten, kan vi nu presentera ett konkret förslag till hur den nya ägarformen kan se ut. Detta har vi också förankrat med en jurist samt nuvarande ägare. Upplägget bygger på att det ska finnas möjlighet både att äga och hyra lokaler på bruket, med en gemensam organisation för underhåll och utveckling. Inom kort kommer vi öppna för intresseanmälan till lokaler. Utifrån det kommer vi sedan kunna ta det sista steget för att genomföra köpet.

Vi kommer också öppna för möjligheten att investera i projektet, utan att disponera lokal. Detta kommer vi också presentera formerna för.
Varmt välkommen! 


Healing Heritage - innovativa metoder för marksanering

PRESSMEDDELANDE 2020.12.09

Under hösten har Not Quite har beviljats medel från Formas utlysning ”Gestaltad
livsmiljö”, och kommer nu kunna arbeta med det fyraåriga projektet ”Healing Heritage”
tillsammans med forskare och arkitekter.
- En stor utmaning vi haft i processen med Den nya bruksorten är att det finns
föroreningar i marken kring Fengersfors bruk. Nu får vi möjlighet att vända den
utmaningen till en möjlighet, och pröva metoder för att hantera detta konstruktivt. Vi får
också en unik möjlighet att låta konsten ta plats sida vid sida med naturvetenskap och
arkitektur, säger Marcus Haraldsson, verksamhetsledare på Not Quite.
Syftet med projektet är att utveckla innovativa metoder för att ta hand om
markföroreningar med hjälp av växter. Tekniken som kallas fytoremediering kommer att
testas på Fengerfors bruk och är ett sätt att ta hand om miljöföroreningar i marken på
ett sätt som också har potential att utveckla platsen.
Tekniken är ny, men också skonsam vilket gör det möjligt att låta konstnärlig gestaltning
påverka hur växterna odlas och formas, till exempel till parkmiljöer och konstverk.
Tanken är alltså att koppla ihop naturvetenskap och konst för att kunna skapa ett nytt
offentligt rum och skapa både social och miljömässig nytta. Projektet är en del av
processen Den nya bruksorten, där Not Quite driver frågan om brukets framtida
utveckling.


Samarbetsparter: Not Quite (projektägare), Warm in the Winter, RISE och Sustainable Urban Futures (Chalmers).
Finansiär: Formas 
Pågår: 2020-2024

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept