Hem

Fengersfors bruk i norra Dalsland är sedan 2002 hem åt konstnärs-kollektivet Not Quite. När det blev känt att bruket var till salu, påbörjades en resa som började med frågan "vad händer nu?". Samtalet växte, och blev till en process som fick namnet den nya bruksorten. För att kunna fortsätta utveckla bruket som en levande och öppen plats för konst och kultur inleddes ett samtarbete påbörjats för att skapa en ny, långsiktig ägarform.

Processen drivs nu med stöd från regionutvecklingsnämnden i Västra  Götalandsregionen och i nära samarbete med Mötesplats Steneby.


Målet är att bruket ska fortsätta fungera som en öppen miljö för besökare, med industrihistoria, konst, kultur och företagande. Det första steget är att gemensamt köpa själva bruket, men för att nå dit har en rad utmaningar behövt lösas. 

Vi tror på kraften i det småskaliga, och på att om många hjälps åt med en liten bit var så kan man nå långt!  Välkommen att läsa mer om hur du kan bli en del av den nya bruksorten! 

FRAMTIDSSÄKRING AV FENGERSFORS BRUK! 

Den nya bruksorten